اراللوی بزرگ

اراللوی بزرگ

اراللوی بزرگ

بیایید به یکی از شهرهای استان اردبیل سفر کنیم که شاید نامش را هم نشنیده باشید. شهر اراللوی بزرگ که قبل شامل روستای اراللوی کوچک و اراللوی بزرگ بود. که بعد از ادغام تبدیل به شهر اراللوی بزرگ شد.
این شهر در 16کیلومتری اردبیل قرار دارد. این شهر در جاده اردبیل گیوی واقع شده است. وقتی به این شهر سفر می کنید تمام مواردی که نیاز دارید را در آن می یابید. از کافی شاپ ها گرفته تا رستوران ها و مهمانسراهای بسیار زیبا که تلاش می کنند شما سفر خاطره انگیزی را به این شهر داشته باشید.
اطراف این شهر را زمین های کشاورزی پوشانده است. بخش هایی از این شهر هنوز رنگ و بوی روستا را دارند و بخشی دیگر رنگ و بوی شهر. در نوع خود شهر جذابی است که هم زندگی روستایی را شاهد خواهید بود و هم زندگی شهری را.

امیدواریم از سفر به شهر اراللوی بزرگ لذات ببرید.


جاذبه ها

منزل ها

محصولات