قیمت 330000 تومان برای هر شب
 0
 تومان
 تومان
 تومان

سوئیت مناسب در مشهد

مشهد

محمود شبان

 3 مهمان      2 اتاق      1 تخت خواب      1 حمام      0 رزرو     

یک سوئیت مناسب در مشهد

بیشتر در مورد ما


یک سوئیت مناسب در مشهد

در بهترین موقعیت

با امکانات مناسب

امکانات بیشتر


تلویزیون
شارژ موبایل
پریز
قفل درب
تخت دو خوابه
آب خوری
سیستم حمل و نقل
سیستم سرمایش و گرمایش

قوانین

لطفا قبل از آمدن هماهنگی انجام شود

شرایط لغو کردن

در صورتی که رزرو24ساعت پیش از ورود لغو گردد پس از کسر ده درصد به مهمان بازپرداخت می شود. (یعنی امکان لغو 23ساعت به رزرو وجود نخواهد داشت

بازخورد کاربران