قیمت 70000 تومان برای هر شب
 0
 تومان
 تومان
 تومان

مهمان پذیر مناسب در بیرجند

بیرجند

محسن محمدی

 2 مهمان      1 اتاق      2 تخت خواب      1 حمام      0 رزرو     

مهمان پذیر مناسب در بیرجند

بیشتر در مورد ما


 دارای امکانات رفاهی می باشد

امکانات بیشتر


تخت خواب تک نفره
شارژ موبایل
پریز
قفل درب
آب خوری
سیستم سرمایش و گرمایش

قوانین

به ازای هر تخت اضافی 15 هزار تومان دریافت می شود

شرایط لغو کردن

در صورتی که رزرو24ساعت پیش از ورود لغو گردد پس از کسر ده درصد به مهمان بازپرداخت می شود. (یعنی امکان لغو 23ساعت به رزرو وجود نخواهد داشت

بازخورد کاربران