ضمانت تحویل اقامتگاه

ضمانت تحویل اقامتگاه

ضمانت بازگشت وجه

یکی از اساسی ترین امتیازاتی که شرکت اتراق برای شما مهمانان گرامی در نظر دارد، ضمانت بازگشت وجه می باشد.

ضمانت بازگشت وجه پرداختی شما به دو صورت انجام می شود:

1.اقامتگاه با مشخصات درج شده در سایت مطابقت ندارد:

اگر عکس های اقامتگاه، مشخصات درج شده و آدرس آنها با موارد درج شده در سایت اتراق مطابقت نداشته باشد، حداقل تا 12ساعت فرصت دارید تا ضمن تماس با ما، نوع مشکل را گزارش کرده و وجه خود را دریافت نمایید.

2.اقامتگاه به شما تحویل داده نشده است:

در صورتی که اقامتگاهی را رزرو کردید و در ساعت و تاریخ مشخص شده به شما تحویل داده نشد، می توانید ضمن تماس با ما،وجه پرداختی را پس بگیرید.

 

اصلا نگران نباشید،  مبلغ پرداختی شما نزد اتراق محفوظ است و تا رضایت کامل شما به میزبان پرداخت نمی شود. بعد از اعلام رضایت شما ما مبلغ را به میزبان پرداخت می کنیم.