0

تجارب و تفریحات حضوری هیجان انگیز

اتاق فرار جیگساو
اتاق فرار یک تفریح دست جمعی میباشد که شما بهمراه دوستان خود وارد فضایی میشوید و در آنجا زندانی میشوید.شما در نقش شخصیت های یک فیلم یا داستان قرار میگیرید و وظیفه شما حل کردن معماها و پیدا کردن راه  فرار میباشد.
شهریار