مکان دربستی - اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بومگردی در روستای اسپاخو

یک اقامتگاه دنج و سنتی در روستای اسپاخو

آشخانه

مکان نیمه دربستی - سوئیت

اقامتگاه بالای کوه

اقامتگاه زیبا

شیروان