مکان دربستی - ویلا

ویلایی دلنشین در کرج

این ویلا جذاب و دلنشین است

کرج

مکان دربستی - هتل

هتل آپارتمان 1 در طالقان

هتل آپارتمان کوهستان سفید در طالقان واقع شده است

طالقان

مکان دربستی - هتل

هتل آپارتمان 2 در طالقان

هتل آپارتمان کوهستان سفید در طالقان واقع شده است

طالقان

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 1 در کردان

اجاره ویلا 2 خوابه لوکس در کردان کد 101

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 2 در کردان

اجاره ویلا 2 خوابه لاکچری در کردان کد 102

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلایی استخردار در کرج

ویلایی استخردار در کرج است

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 3 در کردان

اجاره ویلا 2 خوابه استخردار در کردان کد 103

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 4 در کردان

اجاره ویلا 2 خوابه ارزان در کردان کد 104

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 5 در کردان

اجاره ویلا 3 خوابه لاکچری کردان کد 105

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 6 در کردان

اجاره ویلا 2 خوابه لوکس کردان کد 106

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 7 در کردان

اجاره ویلا 5 خوابه در کردان با استخر آبگرم کد 107

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 8 در کردان

اجاره ویلا 3 خوابه استخردار در کردان کد 108

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 9 در کردان

اجاره باغ ویلا 4 خوابه لاکچری در کردان کد 109

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 10 در کردان

اجاره ویلا 3 خوابه لوکس کردان کد 110

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 11 در کردان

اجاره ویلا 3 خوابه شیک در کردان کد 111

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 12 در کردان

اجاره ویلا 2 خوابه شیک کردان با استخر سرپوشیده کد 112

کرج

مکان دربستی - آپارتمان

آپارتمانی تمیز در کرج

آپارتمانی تمیز دو خوابه واقع در طبقه دوم کرج است

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 13 در کردان

اجاره ویلا دو خوابه لوکس در کردان کد 113

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 14در کردان

اجاره ویلا چهار خوابه سوپر لوکس در کردان کد 114

کرج

مکان دربستی - آپارتمان

آپارتمانی مناسب در کرج

آپارتمانی مناسب در طبقه اول کرج واقع شده است

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 15 در کردان

اجاره ویلا 2 خوابه ارزان کردان کد 115

کرج

مکان دربستی - آپارتمان

آپارتمانی مناسب و تمیز در کرج

آپارتمانی مناسب و تمیز تک خوابه در کرج است

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 16 در کردان

اجاره ویلا دو خوابه استخردار در کردان کد 116

 

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 17 در کردان

اجاره ویلا دوبلکس لوکس دو خوابه کردان کد 117

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 18 در کردان

اجاره ویلا دو خوابه شیک در کردان کد 118

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 20 در کردان

اجاره ویلای دو خوابه ارزان در کردان کد 120

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 21 در کردان

اجاره ویلا دو خوابه در کردان با فضای سبز کد 121

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 22 در کردان

اجاره ویلا دو خوابه با استخر سرپوشیده در کردان کد 122

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 23 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب شیک در کردان کد 123

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلا آپارتمان یک خوابه ییلاقی ابنوس 1 در طالقان

ویلا آپارتمان واحدی در طبقه آخر عمارتی ویلایی با 2 بالکن در جهات مخالف و 7 پنجره ویو دار در ارتفاع چون  یک خوابه درطبقه آخر واقع شده است، با 70 متر زیر بنا در باغچه ای بزرگ 600 متری است و هر طبقه دارای حیاط جداگانه است

طالقان

مکان دربستی - ویلا

ویلا آپارتمان ییلاقی سه خوابه در طالقان

ویلا آپارتمان 3 خوابه در2، طبقه، ابنوس 3 در طالقان قرار دارد

طالقان

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 24 در کردان

ویلا 3 خوابه لوکس مناسب مهمانی کردان کد 124

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 25 در کردان

ویلا یک خواب استخردار ارزان در کردان کد 125

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلایی شیک در طالقان

ویلایی با،فاصله ی زمانی بسیار کوتاه با شهر های تهران و کرج

طالقان

مکان دربستی - ویلا

ویلایی تمیز و دلنشین در کرج

ویلایی تمیز و دلنشین در کرج

کرج

مکان دربستی - آپارتمان

آپارتمانی شیک و تمیز در کرج

آپارتمانی شیک و  تمیز تک خوابه در کرج واقع شده است

کرج

مکان دربستی - آپارتمان

آپارتمانی دلگشا در کرج

آپارتمانی تک خوابه دلگشا در کرج

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلایی دلگشا در طالقان

ویلایی دلگشا در طالقان

طالقان

مکان دربستی - ویلا

ویلایی مناسب و تمیز در کردان

ویلایی مناسب و تمیز در کردان

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 26 در کردان

اجاره ویلا 2 خوابه لاکچری استخردار در کردان کد 126

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 27 در کردان

ویلا 2 خواب شیک در کردان (استخردار ) کد 127

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 28 در کردان

اجاره ویلا 3 خوابه لاکچری استخردار در کردان کد 128

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 29 در کردان

ویلای 3 خوابه لاکچری استخردار در کردان ( مناسب مهمانی ) کد 129

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 30 در کردان

اجاره ویلا سه خوابه فول امکانات در کردان کد 130

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلا آپارتمان.2خوابه ییلاقی ابنوس2 در طالقان

ویلا آپارتمان دوخوابه درطبقه اول واقع شئده است با،ا80 متر زیر بنا و 270 متر حیاط می باشد

طالقان

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 31 در کردان

اجاره ویلا سه خوابه فول امکانات در کردان کد 131

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 32 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب استخردار ارزان در کردان کد 132

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 33 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب شیک در کردان ( استخر سرپوشیده ) کد 133

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 34 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب شیک استخردار در کردان کد 134

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 35 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب استخردار در کردان کد 135

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 36 در کردان

اجاره ویلا 3 خواب لوکس در کردان کد 136

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 37 در کردان

اجاره ویلا دو خواب شیک در کردان ( استخردار ) کد 137

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 38 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب در کردان کد 138

کرج

مکان دربستی - سوئیت

سوئیت شیک 39 در کردان

اجاره سوئیت در کردان کد 139

کرج

مکان دربستی - سوئیت

سوئیت شیک 40 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب لوکس در کردان کد 140

کرج

مکان دربستی - سوئیت

سوئیت شیک 41 در کردان

اجاره ویلا 2 خوابه استخردار در کردان کد 141

کرج

مکان دربستی - آپارتمان

آپارتمانی شیک در کرج

آپارتمانی شیک تک خوابه در کرج

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 42 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب شیک در کردان کد 142

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 44 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب ارزان در کردان ( استخردار ) کد 144

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 43 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب در کردان ( استخر روباز ) کد 143

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 45 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب بزرگ در کردان ( استخردار ) کد 145

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 46 در کردان

اجاره ویلای لوکس 2 خوابه در کردان کد 146

کرج

مکان دربستی - ویلا

ویلای لاکچری 47 در کردان

اجاره ویلا 2 خواب در کردان ( استخردار ) کد 147

کرج

مکان دربستی - آپارتمان

آپارتمان دلگشا در کرج

آپارتمان دلگشا تک خوابه در کرج

کرج